Det händer (oftast) på kvällen!

Det händer (oftast) på kvällen!

Hantverksgrupp
Måndagar 18.00-21.00
Tag med ditt egna hantverksmaterial
och arbeta med andra,för kreativitet
samvaro och lärande.
Drop in 20kr/gång

Målargrupp
onsdagar jämn v. 17.00-20.00.
För dig som vill utveckla ditt måleri.
Tag med dina egna färger och material.
Vi låter konstgruppen växa genom
deltagarnas önskemål och intresse.
Självständigt konstnärligt arbete.
Föranmälan. 20kr/gång

Kalligrafikurs
Torsdagar 18.00-20.30
En kurs där du lär dig texta vackert
och kan göra dina egna gratulationskort
och textningsarbeten. Vi använder olika
stilar, material och ändamål och inspirerar
varandra under trevlig samvaro.
Föranmälan samt 50kr/gång

Project